2018./19. m.g. rudens semestra nodarbību saraksti

Saraksts labots (15.11.2018)

Dienas nodaļa

   Koledžstudiju programmas

Bakalaura studiju programmas

Vakara nodaļa (saraksti papildināti ar eksāmenu datumiem)

Rudens semestris

Pavasara semestris

Neklātienes nodaļa 

Rudens semestris

1.kurss

Mašīnu un aparātu būve
Siltumenerģētika un siltumtehnika
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Būvniecība
Siltums, gāzes un ūdens tehnoloģija

2.kurss

Transportbūves – 3.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana1.kurss, 2.kurss3.kurss,   4.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana (pēc koledžas) – 4.kurss

 Pavasara semestris

1.kurss

Mašīnu un aparātu būve
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Būvniecība
Siltums, gāzes un ūdens tehnoloģija

2.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana1.kurss, 2.kurss3.kurss,   4.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana (pēc koledžas) – 4.kurss