2017./18. m.g. rudens semestra nodarbību saraksti

Dienas nodaļa

   Koledžstudiju programmas

Bakalaura studiju programmas

  • Uzņēmējdarbība un vadīšana (LICU) – 1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss
  • Mehatronika (LMCE)
  • Enerģētika un elektrotehnika (LEBN),
  • Elektrotehnoloģiju datorvadība (LECO)
  • Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (LICH)
  • Inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve (LMBM)
  • Siltumenerģētika un siltumtehnika (LMCG)
  • Mašīnu un aparātu būvniecība (LMCN)

Vakara nodaļa (saraksti papildināti ar eksāmenu datumiem)

Neklātienes nodaļa 

1.kurss

2.kurss

3.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana – 2.kurss, 4.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana (pēc koledžas) – 3.kurss