2018./19. m.g. rudens semestra nodarbību saraksti

Saraksts labots (15.11.2018)

Dienas nodaļa

   Koledžstudiju programmas

Bakalaura studiju programmas

Vakara nodaļa (saraksti papildināti ar eksāmenu datumiem)

Neklātienes nodaļa 

1.kurss

Mašīnu un aparātu būve
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Būvniecība
Siltums, gāzes un ūdens tehnoloģija

2.kurss

Būvniecība

Uzņēmējdarbība un vadīšana1.kurss, 2.kurss3.kurss,   4.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana (pēc koledžas) – 4.kurss