DIENAS NODAĻA

Koledžstudiju programmas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LIKU

Datorsistēmas – LDKD

Būvdarbu vadīšana – LBKV

Bakalaura studijas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LICU

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija – LICH

Mehatronika – LMCE (1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss, 5.kurss)

Elektrotehnoloģiju datorvadība – LECO

Enerģētika un elektrotehnika – LEBN

Inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve – LMBM

Mašīnu un aparātu būvniecība – LMCN

Siltumenerģētika un siltumtehnika – LMCG