DIENAS NODAĻA

Koledžstudiju programmas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LIKU

Datorsistēmas – LDKD

Būvdarbu vadīšana – LBKV

Bakalaura studijas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LICU

Mehatronika – LMCE (1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss)

Elektrotehnoloģiju datorvadība – LECO

Enerģētika un elektrotehnika – LEBN

Inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve – LMBM

Siltumenerģētika un siltumtehnika – LMCG