Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās

 • Pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās:
  Līgumu slēgšana
  no 1.septembra
  Papilduzņemšana
  no 24.jūlija otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.00. – 14.00
 • Nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju programmās:
  Dokumentu iesniegšana no 14. līdz 18.augustam plkst. 14.00 18.00,
  19.augustā plkst. 10.00 – 14.00
  – Studiju priekšapmaksa par 1.pusgadu jāveic līdz 25.augustam.